Shortfilm Tolprivilege

Het Stadsarchief is het historisch documentatiecentrum van de stad Amsterdam met 50 kilometer archieven, een historisch-topografische collectie met miljoenen kaarten, tekeningen, en prenten, een bibliotheek en omvangrijke geluids-, film- en fotoarchieven. Naast het bewaren van deze indrukwekkende collectie, heeft het archief ook een presentatietaak en organiseert regelmatig tentoonstellingen.

Belangrijk onderdeel is het naar beeld vertalen van de vele schriftelijke bronnen. Hiertoe produceerde ik in het najaar van 2020 een shortfilm over het Tolprivilege van Amsterdam. Dit bijzondere document werd aan de stad geschonken op 27 oktober 1275. De verjaardag van ‘Amstelledamme’. De bouwstenen waren het voorlezen van zowel de Middeleeuws-Latijnse tekst als ook de Nederlandse vertaling. Daarnaast hebben we gevisualiseerd hoe Amsterdam zich na de schenking van het Tolprivilege heeft kunnen ontwikkelen tot de wereldstad die het nu nog steeds is.

Wat
Concept, animatie, productie.
In samenwerking met Tim Guiking.

Waar
Website en het YouTube kanaal van het archief.

Wanneer
Najaar 2020