Bewoners aan de knoppen: Sensi

Huygen Installatie Adviseurs is een Ingenieurs – en Adviesbureau gespecialiseerd in technische gebouwinstallaties en bouwfysica. De activiteiten richten zich op gebouwgebonden werktuigbouwkundige-, regeltechnische-, transport-, elektrotechnische-, communicatie- (spraak, data en beeld) en beveiligingsinstallaties (o.a. brandmelding en sprinkler). Proces-gebonden utilitaire installaties voor industrie- en onderzoekomgeving behoren tevens tot het activiteitenpakket.

Huygen Installatie Adviseurs heeft een eigen concept ontwikkeld voor monitoring en dataverzameling: de Sensi sensoren. De Sensi sensoren registreren het binnenklimaat door het meten van de luchttemperatuur, luchtvochtigheid en CO2- concentratie. Deze metingen zijn terug te vinden in een persoonlijk dashboard. Voor deze innovatieve methode produceerde ik een video voor meer uitleg over de techniek.

Wat
Concept, animatie, productie, edit.
In samenwerking met Tim Guiking.

Waar
Website

Wanneer
Najaar 2019

Verschillende doelgroepen

Er zijn twee video’s opgeleverd. De eerste video is toegankelijk en laat zien hoe makkelijk de techniek te gebruiken is. De tweede video heeft een wat meer zakelijke insteek, waarbij de focus ligt op een gericht advies over het binnenklimaat van een woning en het expertgesprek wat na de meetperiode plaatsvindt.