PROMOTIEVIDEO’S HUYGEN INSTALLATIE ADVISEURS

Huygen Installatie Adviseurs is gespecialiseerd in technische bouwinstallaties en bouwfysica. Een van hun aandachtsgebieden is het ontwikkelen van gezonde leefomgevingen en -klimaten. Speciaal daarvoor heeft Huygen een dynamisch binnenklimaat ontwikkeld. Ter promotie van deze installatietechniek produceerde ik in samenwerking met Tim Guiking een promotievideo met beelden uit het kantoor van Huygen, waar deze installatie door de medewerkers zelf wordt gebruikt.

Ook maakte we een video ter promotie van hun ‘Bewoners aan de Knoppen’ project. Deelnemers aan dit project krijgen een specialistische sensor die het klimaat in hun huis meet, waarna ze een rapport krijgen met aanbevelingen en renovatiemogelijkheden om het binnenklimaat van hun huis te verbeteren.

Wat:

Camera: Tim Guiking Animatie, sound: Bas de Wal

Wie:

Huygen Installatie Adviseurs

Waar:

Social media & online

Wanneer:

Oktober 2019